Doğa Bilimi

Biyoteknoloji ile Açlık Sorunu Çözülebilir mi?

Yıldızı parlayan alanlardan bir tanesi olan biyoteknoloji kullanım alanının genişlemesi nedeniyle önemli sorunların çözümlerinde aracılık edecek gibi duruyor. Bu alanda gelişmelere ortak olan veya bilimsel olarak katkıda bulunan önemli bilim insanların açıklamaları tarım ve hayvancılık alanında kalıcı çözümlerin olabileceği fikrinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Tarım kullanımı sayesinde ürünlerin kalitesinde ve miktarında artışların yaşanması teknolojik metotların geliştirilmesine bağlı olarak hızlanmıştır. Modern teknolojide daha farklı kullanımların olmasına aracılık etmesi bu fikrin her geçen gün daha da artmasına neden oluyor. Kullanılan tarım, gıda sanayisi, fermantasyon ve hayvancılık gibi önemli ticari ve hayati konuların tüm dünyada etkili olmaya başlaması kaçınılmaz duruyor.

Biyoteknolojinin Gelişimi ve Etkileri

Tanım olarak bakıldığında biyolojik sistemlerde bilim ve mühendislik sayesinde geliştirilen gelişimlerin kullanımına bağlı olarak ürün elde edilmesi, hizmetlerin ortaya çıkmasında kullanılması şeklinde biçimlendirilebilir.

Doğrudan canlılar ve sistemleri üzerinde olabileceği gibi zaman içinde enzimlere ve moleküler yapılara kadar uzanan bir süreçte etki elde edilmesi mümkün hale gelmiştir. 1960’lı yıllardan sonra yaşanan hızlı gelişimler beraberinde biyoteknolojinin gelişmesini de getirmiştir. Bu durum açlık gibi tüm dünyayı tehdit eden sorunlar üzerinde çözüm odaklı yaklaşımların aranmasında yardımcı olmuştur.

Biyoteknoloji ve Tarımda Artış İlişkisi

Bilindiği gibi tarım alanlarında kullanılan biyoteknoloji açlık için en büyük önleyici olabilecek konumdadır. Doğal ve sınırlı kaynakların insan nüfusuna oranla sürekli azalıyor olması gıda sorunlarında kalıcı çözümlerin aranmasına neden olur. Tarımda basit biyoteknoloji uygulamalarının kullanılır olması bile üretimde artışın yaşanmasını sağlıyor. Açlık sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için kullanılabileceği fikrinin her geçen gün daha da artması bu neden temelinde yükseliyor.

Farmakoloji Alanında Kullanımı ve Açlık

Yapılan araştırmalar sadece tarımla sınırlı olmayacak şekilde aynı zamanda farmakoloji alanında da kullanım şansı olduğunu ortaya koyuyor. Biyoteknoloji ile Farmakolojik proteinlerin üretilmesi için gereken genişlikte bitki üretimini desteklemenin mümkün olması açlık sorununa çözümler konusunda göreceli yardım sağlayabiliyor. Bitkilerden farmakolojik üretimde kaynak şeklinde yararlanmak moleküler eczacılık olarak adlandırılan bir gelişimin yaşanmasını da hızlandırır.

Hayvanlarda Kullanımı ve Yararları

Açlık denilince akla sadece bitkiler veya tarımsal yeterlilik gelmemelidir. Bunların yanında aynı zamanda hayvansal gıdaların sınırlanması da açlığı tetikler. Hayvanlarda biyoteknoloji kullanımı sayesinde farklı gelişimlerin yaşanması beklenebilir. İnsanlarda var olan genlerin üzerinde çalışmalar yaparak hayvanların daha üretken ve farklı işlevlerde kullanımı mümkün olduğunda açlık ve hayvansal gıda çeşitliliğinde çözüm olması ihtimali oldukça yükselecektir.

Gen Silme Teknolojisi ve Biyoteknolojisi

Bir başka gelişim ayağı ise gen silme işlemleridir. Hayvanlarda var olan genlerin silinmesi sonucunda nelerin olduğunu gözlemlemek fonksiyonlar üzerinde daha etkili olunmasına neden olur. Fare ve sıçan üzerinde yapılan denemeler insanlara yakın gelişimleri olmasından dolayı insan genlerindeki amaçların daha net çözülmesinde yardımcı oluyor. Yeni tedaviler, ilaç ve uygulamaların geliştirilmesi karşılıklı gelişmelerin yaşanmasını kolaylaştırıyor.

Açlığın Engellenmesinde Etkisi

Kesin olmamakla birlikte gelişimi sağlandığında bazı etkilerin olması bekleniyor. Açlık ve biyoteknoloji arasındaki gelişimle birlikte:

  • Tarımsal ürünlerin artırılması,
  • Hayvansal gıdalarda artış olması,
  • İnsan ve hayvan teknolojisinde gelişim yaşanması,
  • Bitkilerden farmakoloji üretilmesi şeklinde gelişmeler olması doğrudan ve dolaylı şekilde açlık sorunlarının önlenmesinde etkili olabilir.

Biyoteknolojinin Açlık Sorununda Geleceği

Etkileri ortaya konmasına karşılık açlık üzerinde etkili olması için gelişmelerin ve yatırımların yapılması önemlidir. Bunun için sadece gelişmelerin olmasını beklemek kısa sürede çözüm üretilmesinin önüne geçebilir. Ülkelerin tüm dünyayı ilgilendiren bu konuda gelişim ortaklığı benimsemesi biyoteknoloji örnekleri ile daha çok açlık sorunu engellenmesi anlamına gelecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu