Bilim

Enerji Kaynaklarının Verimliliği

Gün geçtikçe tüketimi yükselen ivme ile artan en önemli ihtiyaçların başında enerji kaynakları gelir. Enerji tüketiminin günümüzde giderek artması çevre sorunlarını da beraberinde getirmekte ve hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme nedeniyle daha verimli kaynaklara olan ihtiyacı artırmaktadır.

Enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları özellikle son yıllarda insanlar için hayati tehlike oluşturmaktadır. Atmosfere atılan kirleticiler ve sara gazları enerji sektöründe yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına olan gereksinimi artırır. Bu nedenle her ne kadar fosil yakıtlı termik santraller, nükleer enerji santralleri günümüzde enerji tüketiminin çoğunu karşılasa da çevre için daha az tehlike oluşturan kaynakların kullanımı yaygınlaşmalıdır.

Kara Delik Nedir?
Güneş Enerji Sistemi Nasıl Çalışır?

Enerji Kaynakları Nelerdir?

Günümüzde kullanılan enerji kaynaklarını genel olarak 2 kategoride inceleyebiliriz.

Yenilenemez Kaynaklar

Tükenen enerjidir. Genellikle çevreye zarar verir. Çünkü bu kaynaklar kullanıldığında doğaya zararlı gaz ve atıklar salınır.

Kömür: Kullanımı çok eskilere dayanır. Buharlı makinelerin icadının arından kullanımı ciddi oranda artmıştır.

Petrol: Petrol en önemli enerji kaynaklarının içerisinde kendine üst sıralarda yer bulur. Tüketimi 1900’lü yıllardan başlamıştır. Bu sayede hem jeneratör ve araba kullanılabilmekte hem de diğer tüm alanlar için yoğun bir şekilde enerji üretimi sağlanmaktadır.

Doğalgaz: Yenilenemez kaynaklar arasında en yoğun kullanılan kaynaktır. İlk olarak 1950 yılında kullanılmaya başlamıştır. Hesaplamalara göre dünyada 120 yıllık bir doğalgaz rezervi kalmıştır.

Nükleer: Diğer kaynaklar gibi nükleer enerji de yoğun olarak kullanılır. İlk santral 1950 yıllarında faaliyette başlamıştır. Oldukça yüksek verim göstermektedir. Ancak olumsuz yönü, radyoaktif olmasıdır.

Yenilenebilir Kaynaklar

Yenilenemez kaynaklar gibi çevreye daha az zarar verir. Sürekli kendini yeniler ve tükenmez.

Güneş Enerjisi: Temiz ve doğal bir enerji kaynağıdır. Doğaya ve çevreye hiçbir zararı bulunmaz. Güneş enerjisi dünyada üretilen miktardan katbekat fazladır. Ancak insanlar bu enerjinin sadece bir kısmını kullanmaktadır.

Rüzgâr Enerjisi: Günümüzde kullanımı bir hayli artmıştır. Özellikle Danimarka rüzgâr türbinleri üretimi ile rüzgâr enerjisini yoğun olarak kullanan ülkelerin başında gelir. Rüzgâr türbinleri ortalama 1 MW ‘a kadar elektrik üretir.

Hidroelektrik Enerjisi: Tükenmeyen kaynaklar arasında en yoğun şekilde kullanılan enerjidir. Temiz ve doğal olması ile bilinir. Su akışından doğan enerji sayesinde elde edilir.

Tüm bunlara ek olarak dalga enerjisi, jeotermal enerji ve biokütle enerjisi de yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır.

Enerji Kaynakları Nasıl Bir Verim Sağlar?

Yenilenemez kaynaklardan başlayacak olursak her kaynağın kendine özgü verim oranı bulunsa da bu kaynakların yakın gelecekte tükeneceği de su götürmez bir gerçektir. Petrol ve doğalgazın özellikle son 100 yıl içerisinde tükeneceği bilinmektedir. Ancak yenilenemez kaynaklar her ne kadar büyük bir verimliliğe sahip olsa da çevre üzerindeki olumsuz etkileri de göz ardı edilemez.

Enerji verimliliği dendiğinde akla gelen en ideal ve çevre dostu enerji kaynağı yenilenebilir enerjidir. Bu sayede hem yaşam konforumuzda hem de iş gücünde herhangi bir sekte yaşamdan enerjiyi en doğru şekilde kullanabiliriz. Örneğin Güneş enerjisinin verimliliği, yenilenemez enerji kaynaklarından kat kat üstündür. Aynısı rüzgâr, hidroelektrik ve diğer tükenmeyen kaynaklar için de söylenebilir.


Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerinde Etkileri

Kabul edilebilir bir gerçektir ki, yenilenemez kaynaklar çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Atmosfere zarar veren sera gazlar, nükleer santrallerden yayılan radyoaktif son dönemlerde doğadaki tüm canlılar için büyük tehlike oluşturmakta ve geri dönüşü olmayan sorunlara neden olmaktadır. Buna ek olarak tükenebilir olmaları nedeniyle diğer alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da artırmaktadır.

Yenilenebilir kaynaklar ise fosil kaynaklı enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararı durdurur. Buna ek olarak tükenmemesi ve doğal olması nedeniyle de herhangi bir tasarrufa gerek kalmaz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkileri hava, toprak ve su kirliliğine neden olmaması ile kendini gösterir. Böylece hem çevre atıkları en aza düşer hem de doğa için tehdit oluşturan enerji kaynaklarının kısıtlı bir şekilde kullanılmasına gerek kalmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu