Bilim

Metafizik Nedir?

Metafizik nedir? Sorusuna ilk olarak Antik Yunanda ortaya atılmış felsefenin bir dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Onuncu yüzyıldan itibaren “metafizik” İslam felsefesinde büyük ölçüde yer almıştır.

Tarihin en eski felsefi düşünürleri tarafından “fiziğin bilimin ötesinde olması” manasını taşıyan “metafizik” ifadesi ile felsefeye kazandırılmıştır.

Fiziğin Ötesi “ Metafizik Nedir? “

Ortaçağ ve Antik filozofları metafiziğin bir astroloji alanı gibi kabul edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Metafizik için yapılan bir diğer tanım ise fizik ötesi olarak ifade edilen varlığı kanıtlanmış olayları inceleyen felsefe ve bilim dalına “metafizik”  denilebileceği şeklinde olmuştur.

Metafizik; Bilimin karşı karşıya kaldığı sınırlarını açıklayıp ifade edemediği durumlar üzerine odaklanmıştır. Hatta bilimin çaresiz kaldığı durumlarda kullanıldığı da ifade edilmektedir.

Aslında metafizik hayatımıza girdiği ilk günden bugüne kadar birçok filozof metafiziği kendilerine özgü farklı şekillerde ifade etmiş olsalar bile hepsinin varmış olduğu ortak nokta; gerçeklerin varoluşunu kanıtlamaya çalışan, gerçekliği inceleyen bir felsefe dalı olmasıdır.

Metafiziğin İnceleme Yaptığı Alanlar

 • Olay
 • Tanrı
 • Zaman
 • Sebepler
 • İlişkiler
 • Feza ( Uzay )
 • Özellikler
 • Varlık
 • Varoluş
 • Evrensel

Metafiziğin Bölümleri

Metafizik Nedir? Sorusuna cevap arayan birkaç bölümü şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Evren Bilimi ( Kozmoloji Bilimi )
 • Teoloji Bilimi ( Tanrı ve Din Bilimi )
 • Ontoloji Bilimi ( Varlık Bilimi )

Metafizik ve Fizik

Metafiziğin bilime öncülük eden bambaşka bir yanı bulunmaktadır. Metafizik kendi doğası gereği hiçbir fikrimizin olmadığı konular hakkında o şey ‘ i anlamlandırabilmek adına farklı fikirleri ortaya atarak aslında bilime liderlik eder ve bilim dünyasına azımsanamayacak boyutta katkı sağlar.

Bu sebeptendir ki metafizik ve fizik arasındaki bağlantının bilim adına çok büyük faydaları olmuştur. Günümüzde metafizik olarak değerlendirdiğimiz şey metafiziğin doğasındaki sorgulama sayesinde gözlemlenebilir bir hal alıp da sağlıklı ve mantıklı açıklama yapılabilir hale geldiğinde metafizik olarak başlamış olduğumuz konu fiziksel bir gerçekliğe dönüşmüş olur.

Metafizik ve fizik arasındaki bağlantıyı örnekleme yapacak olursak yerkürenin top şeklinde olduğu görüşü başlangıçta metafiziksel bir görüş iken,  bu iddianın yapılan belirli çalışmalar ile kanıtlanarak gerçekliğinin ortaya konması ile fiziksel bir hakikate dönüşmüştür. Bilime liderlik etmesi ve bilime meşale olması da buradan kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak; Metafizik, zihnin ve fiziksel dünyayla olan ilişkisinin felsefi bir çalışmasıdır. Zihnin felsefi çalışması ve fiziksel dünyayla ilişkisidir. Ele aldığı temel soru, bilimin doğrulayabileceğinin ötesinde bir şeyin var olup olmadığı veya var olan her şeyin bilimin bize dünya hakkında anlattıklarında bulunup bulunmadığıdır.

Metafizik İle İlgili Yazılmış Kaynaklardan Bazıları

 • Metafizik Eserinin Şerhi -Aristoteles ve İbn Rüşd’ün
 • Metafizik Söylemler Gottfried Wilhelm Leibniz
 • Etiğin Metafizik Unsurları Immanuel Kant
 • Rene Guenon- Aristoteles Metafizik Nedir – Metafizik 2

Ayrıca metafizik ile ilgili yazılmış bir diğer yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Bilim Kategorimizde daha çok içerik için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu