Bilim

Robot Sistemler Bilimi Sibernetik Nedir?

Teknolojik gelişmeler sürekli yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Türkçede güdüm bilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu bilim kapsamında canlı ve cansız tüm sistemlerin bir amacı olduğu kabul edilir. Canlılarda bulunan sinir sisteminin bilgisayar sistemlerine uyarlanması olarak açıklanabilmektedir.

Sibernetik biliminin kurucusu olan Felsefeci ve Matematikçi Norbert Wiener canlılarda, iletişim ve kontrolü konu alan çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışmaların genel amacı, öz denetimli bilgisayar sistemlerinin geliştirilebilmesidir. Bu çalışmalar günümüzde büyük ilgi gören robotik kodlama çalışmalarının önünü açmıştır.

Sibernetik Biliminin Gelişimi

Günümüzde kullanılan teknolojilerin gelişmesinde en büyük paya savaşlar sahiptir. Savaşlarda kullanılan radar sistemleri ve gelişmiş silahlar sürekli yeni teknolojilere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Güdüm bilimi olarak bilinen bu çalışmaların dünya genelindeki ilk mühendisinin Türk düşünür Ebu’l-İz El Cezeri olduğu kabul edilmektedir. 8 asır önce kurmuş olduğu otomatik kontrol bilimi ile sistemler arası iletişim ve dengenin kurulmasını sağlamıştır. Günümüzde, robotik sistemlerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Sibertenik kelimesi ilk olarak Fransız bilim adamı Andre Ampere tarafından kullanılmıştır. Yunancada yönlendirme sanatı olarak tanımlanmaktadır.

Hayatımıza Yeni Giren Bir Kavram: Derin Ekoloji
Plastik Tüketen Çevre Dostu Bakteriler
Biyoteknoloji ile Açlık Sorunu Çözülebilir mi?
Güneş Enerji Sistemi Nasıl Çalışır?
G Kuvveti Nedir ?
Kara Delik Nedir?

Sibernetik Nedir?

Yazılım teknolojilerinin gelişmesi, birçok yeniliğin ortaya çıkmasını sağlıyor. Sibernetik nedir? Bir hedefe ulaşmak ve sahip olmak için harekete geçmek olarak tanımlanır. Teknolojik sistemlerin, insan müdahalesine gerek kalmadan, yüklenen görevi algılaması ve ihtiyaç duyulduğunda harekete geçmesini sağlayan sistemdir. Bilgisayar sistemlerine öz denetim özelliği kazandırır. Günümüzde, hava savunma sistemleri, radar sistemleri bu bilim sayesinde kullanılabilir duruma gelmiştir. Endüstriyel alanlarda, yönetim sanatına dönüşen bilim sayesinde, birçok sistem daha basit yöntemlerle yönetilmektedir.

Kullanım Alanları

İnsan hayatında da birçok olay geri bildirim sağlamaktadır. Son zamanlarda, önemli bilimler arasında yer alan Sibernetik bilimi, kontrol sistemlerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyor. Günümüzde, birçok alanda karşımıza çıkmakta ve şu alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır.

  • Savunma sanayi,
  • Endüstriyel robotlor,
  • Uzay araçları rota işlemleri,
  • Fabrika otomasyonları,
  • İmalat işlemleri,
sibernetik bilimi
Robot Sistemler Bilimi Sibernetik Nedir? 3

Teknolojinin aktif olarak kullanıldığı çok sayıda sektörde yerini almıştır. Algısal kontrol, sistem teorisi ve felsefe gibi çalışma alanlarında doğrudan kullanılmaktadır. Birçok bilim dalı arasında köprü vazifesi görmekte ve diğer sistemlerle entegre olmaktadır. Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı birçok alanda karşımıza çıkmaktadır.

Mantığı Nedir?

Sibernetik biliminin mantığı öz denetim sistemi üzerine kuruludur. Hazırlanan mekanizmaların kendisini dış dünya gereksinimlerine göre yenilemesi üzerine oluşturulur. Bir geri bildirim döngüsü oluşturmakta ve bu sayede bilgisayar sistemlerinin öz denetim özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır. Kullanım alanlarına göre sistem mantığı değişebilir. Sistem mantığı oluşturulurken insan vücudu örnek alınmıştır.

Dairesel nedensellik ilişkisi ile geri bildirimlerin dış etkenlere karşı oluşturulması sağlanıyor. Sistem ilişkilerinin oluşturulabilmesi için çeşitli sinyal ve chipler kullanılır. Günümüzde birçok fabrika sistemi bu bilimin getirmiş olduğu yenilikler ve kolaylıklar ile yönetilmektedir. Makineleşmenin giderek arttığı sistemlerde, işlemlerin verilen komutlara ve dış etkenlere göre yapılması sağlanıyor.

Yapay Zeka İlişkisi

Sibernetik biliminin mantığını anlamaya çalışanlar, yapay zeka ile aynı olduğu düşüncesine kapılır. Bu düşünce yanlıştır ve iki bilim arasında bazı farklılıklar vardır. En büyük farklılıkları, bilimin doğmasına neden olan amaçların farklı olmasıdır. Sibernetikte, değişen koşullar ve insani hedeflere göre belirlenen amaca ulaşacak sistemleri inşa etmeye çalışır.

Yapay zeka ise makine içerisine depolanmış olan bilginin dış dünyaya göre uyarlanmasını sağlar. Yapay zeka depolanan bilgiyi hedef alırken, sibernetik etkileşim niteliğini hedef almaktadır. Bilim insanları bu iki bilim arasındaki ilişkiyi kullanarak, yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve hayatı kolaylaştıracak birçok çalışmayı yapmaya çalışmaktadır.

Kurucusu Kimdir

Asırlar önce çeşitli gözlemler yapılarak, geri bildirim sistemleri ortaya konulmuştur. İlk kurucusu olarak dünyanın ilk mühendisi El Cezer-i kabul edilir. Daha sonraki dönemlerde, sibernetik terimini ilk olarak Fransız Fizikçi Andre Ampere kullanmıştır. Günümüzdeki anlamına kavuşmasını ise Norbert Wiener isimli Amerikalı matematikçi ve felsefeci sağlamıştır.

Sürekli yapılan çalışmalar sonucunda, savaşlarda ihtiyaç duyulan kontrol ve radar sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Teknolojik sistemlerde, hedeflerin, eylemlerin, tahminlerin ve geri bildirimlerin etkileşimi bir arada değerlendirilmiştir. Güdüm bilimi olarak Türkçeye çevrilen bu bilimin yönlendirme sanatı anlamına geldiği açıklanmış ve popülerlik kazanmıştır.

Kaynak: Wikipedia Bknz. El-Cezeri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu